Overkom eksamensangsten en gang for alle

Eksamensangst er en form for præstationsangst, der specifikt opstår i forbindelse med akademiske prøver og eksamener. Denne form for angst kan påvirke elever og studerende på alle uddannelsesniveauer og karakteriseres typisk ved overdreven bekymring, nervøsitet og frygt for fiasko ved eksamener. Modsat hvordan det ofte kan føles, så er det muligt at overkomme angsten med den rette behandling.

Hvad er eksamensangst?

Eksamensangst manifesterer sig ofte gennem både fysiske og psykologiske symptomer. Disse kan inkludere hjertebanken, svedeture, maveproblemer, hovedpine, samt følelser af panik, forvirring, eller blokering. Mentalt kan det medføre negative tanker om ens egne evner og frygt for at skuffe sig selv eller andre.

Årsagerne til eksamensangst kan være mange og varierer fra person til person. Faktorer såsom tidligere negative oplevelser med eksamener, høje forventninger fra sig selv eller andre, manglende forberedelse, og generel usikkerhed omkring testformatet eller -indholdet kan bidrage til udviklingen af eksamensangst.

Effektive metoder til at håndtere eksamensangst inkluderer god forberedelse og tidsstyring, afslapningsteknikker som dyb vejrtrækning eller meditation, positiv selvsnak, og i nogle tilfælde professionel hjælp fra en rådgiver eller terapeut. Det er også vigtigt at opretholde en sund balance med passende hvile, ernæring og fysisk aktivitet.

Eksamensangst i folkeskolen

Eksamensangst hos folkeskoleelever er en almindelig bekymring, der kan påvirke elevernes præstationer og velbefindende. Denne angst relaterer sig til nervøsitet eller frygt, som eleverne kan opleve før og under prøver eller eksamener. Denne form for angst opstår, når folkeskoleeleverne føler sig overvældede af presset ved at skulle præstere godt under prøver – ofte grundet socialt pres fra lærere, andre elever, deres famile eller sig selv, men også grundet tanker om adgangskrav til videre uddannelse. Denne angst kan vise sig som fysiske symptomer som mavepine, hovedpine, eller hjertebanken, samt mentale symptomer som negative tanker, bekymring, og koncentrationsbesvær.

Potentielle tanker bag eksamensangst hos folkeskoleelever

 • Frygt for at skuffe: Mange folkeskoleelever kan være bekymrede for ikke at leve op til forventningerne fra forældre, lærere eller sig selv.
 • Sammenligning med kammerater: Tanker om at være dårligere end klassekammeraterne kan øge angst og usikkerhed.
 • Usikkerhed om evner: Frygten for ikke at forstå materialet eller tvivlen på egne evner kan være en kilde til angst.
 • Negative erfaringer: Tidligere negative oplevelser med eksamener eller prøver kan føre til frygt for gentagelse af fiasko.

Folkeskoleelevers specifikke situation

 • Udviklingsfase: Folkeskoleelever er stadig i en vigtig udviklingsfase, både akademisk og socialt, hvilket kan øge presset og angsten omkring eksamener.
 • Forståelse af vigtigheden: Eleverne begynder at forstå vigtigheden af præstationer i skolen, hvilket kan skabe et indre pres.
 • Socialt pres: Pres fra kammerater og ønsket om at passe ind kan også spille en rolle i udviklingen af eksamensangst.
 • Mangel på erfaring: Mange folkeskoleelever har begrænset erfaring med eksamenssituationer, hvilket kan øge usikkerheden og nervøsiteten.

I denne aldersgruppe er det vigtigt at anerkende og adressere eksamensangst tidligt, så eleverne kan udvikle sunde strategier til at håndtere denne angst og opbygge selvtillid i deres akademiske evner.

Behandling af eksamensangst hos folkeskoleelev

Eksamensangst hos gymnasieelever

Eksamensangst blandt gymnasieelever er et udbredt fænomen, som kan påvirke både deres akademiske præstationer og deres generelle trivsel. I gymnasietiden, hvor der ofte er et øget pres for at præstere og opnå gode karakterer, kan angst for eksamener manifestere sig stærkt og påvirke elevernes tilgang til læring og deres fremtid. I de seneste år er der også sket en ekstrem udvikling i den konkurrenceprægede kultur blandt gymnasieelever, hvorfra konceptet “12-talspiger” ligeledes er opstået. Mange elever føler simpelthen ikke der er plads til andet end absolut perfektion, hvilket naturligvis er et enormt pres.

Symptomerne som gymnasieeleverne typisk beretter er både fysiske og mentale symptomer, såsom søvnbesvær, nervøsitet, koncentrationsbesvær, og en følelse af hjælpeløshed.

Gymnasieelevers specifikke situation

 • Høje forventninger: Mange gymnasieelever oplever et stort pres for at opnå høje karakterer, hvilket kan komme fra dem selv, deres forældre, lærere, eller det omgivende samfund.
 • Fremtidsbekymringer: Gymnasieelever står ofte over for beslutninger om videre uddannelse og karrierevalg, hvilket kan øge presset og angsten forbundet med eksamener.
 • Social sammenligning: Sammenligning med kammeraters præstationer kan forstærke følelsen af utilstrækkelighed og øge angstniveauet.

Gymnasieelevers eksamensangst bunder i flere ting

 • Frygt for fiasko: Tanken om ikke at præstere godt nok og de potentielle konsekvenser det kan have for fremtiden.
 • Selvkritik: En tendens til at være for hård mod sig selv og ens egne evner.
 • Perfektionisme: En følelse af, at alt mindre end perfekt er uacceptabelt.
 • Urealistiske forventninger: At sætte potentielt urealistiske mål for sig selv, som kun forstærker presset.
Behandling af eksamensangst hos gymnasieelev

Eksamensangst på videregående uddannelse

På videregående uddannelser er eksamensangst en betydelig bekymring, som kan påvirke studerendes akademiske præstationer og deres generelle velvære. I denne periode af deres uddannelsesforløb, hvor der er høje forventninger til selvstændighed og faglig dygtighed, kan angsten for eksamener blive særlig fremtrædende og påvirke de studerendes tilgang til deres studier og fremtidige karrieremuligheder.

Eksamensangst blandt studerende på videregående uddannelser henviser til en tilstand af øget nervøsitet, bekymring eller frygt ved tanken om at skulle præstere under eksamener. Denne angst kan manifestere sig både fysisk og psykisk, med symptomer som rysten, svedudbrud, hjertebanken, angstfølelse, koncentrationsbesvær, og negative tanker.

 

De studerendes specifikke situation

 • Akademisk pres: Den øgede sværhedsgrad og kompleksitet af studier på videregående uddannelser kan medføre et større akademisk pres.
 • Karriereforventninger: Studerende kan føle et pres for at opnå gode resultater for at sikre jobmuligheder og en vellykket karriere.
 • Selvstændighed: Der forventes et højere niveau af selvstyring og selvstændig læring, hvilket kan være en udfordring for nogle.

Potentielle tanker bag eksamensangsten

 • Frygt for ikke at leve op til standarder: Bekymring over ikke at kunne opfylde de akademiske standarder eller egne forventninger.
 • Fremtidsangst: Angst for, hvordan eksamensresultater kan påvirke fremtidige karrieremuligheder.
 • Perfektionisme: Et pres om at skulle præstere perfekt i alle aspekter af studiet.
 • Impostor-syndrom: Følelsen af ikke at være ‘god nok’ eller en frygt for at blive ‘afsløret’ som inkompetent.
Behandling af eksamensangst for studerende på videregående uddannelser

Håndtering af eksamensangst

Uanset om man er folkeskoleelev, gymnasieelev, går på en videregående uddannelse eller andet, kan eksamensangst behandles. Det behandles faktisk yderst effektivt med især mindfulness og meditation, der kan hjælpe til at skabe ro både krop og sind, som jo netop kører på fuld blus med alle alarmklokker ringende, når man oplever denne gennemgribende angstfølelse. Derudover findes der også andre muligheder;

 • Planlægning og tidsstyring: God planlægning og effektiv tidsstyring kan reducere stress og forbedre forberedelsen til eksamener.
 • Studiegrupper: Samarbejde og diskussion med medstuderende kan øge forståelsen og reducere følelsen af isolation.
 • Selvomsorg: Sørge for fysisk og mental sundhed gennem motion, afslapning og tilstrækkelig søvn.
 • Mindfulness og meditation: Praktisering af mindfulness og meditation kan hjælpe med at reducere angst og forbedre fokus. Evt. hjulpet på vej med mindful meditationer. I MindEvolutions abonnement indgår specifikke meditationer mod angst og præstationsangst.
 • Søg støtte: Tale med en mentor, rådgiver eller psykoterapeut om dine bekymringer.

Mindful meditationer fra MindEvolution kan gøre dig fri af eksamensangsten

Meditationer som du kan lytte til, kan være et værdifuld værktøjt til, at håndtere og mindske eksamensangst. Når du lytter til disse meditationer ledes du af min stemme, der guider dig til en struktureret måde at finde ro og klarhed i sindet, hvilket er afgørende for at overvinde nervøsitet og angst forbundet med eksamener. Teknikker som dyb vejrtrækning, afslapning af kroppen, visualisering, og fokusering på nuværende øjeblik, hjælper dig mod at blive fri af angsten. Hensigten er at hjælpe med at mindske spændinger og skabe mental ro.

 

Fordele ved mindful meditationer som behandling mod eksamensangst

 • Reducerer stress: Mindful meditationer kan hjælpe med at sænke stressniveauet, hvilket er afgørende, da eksamensangst ofte er forbundet med høje stressniveauer.
 • Forbedrer koncentration: Ved at praktisere meditation kan man forbedre evnen til at fokusere og koncentrere sig, hvilket er nødvendigt for effektiv eksamensforberedelse.
 • Øger selvtillid: Gennem positive bekræftelser og selvfokuserede meditationer kan studerende opbygge en større selvtillid.
 • Fremmer afslapning: Meditation hjælper med at berolige sindet og kroppen, hvilket er vigtigt, for at håndtere nervøsitet før og under eksamener.

Sådan bruger du meditationer mod eksamensangst

 • Regelmæssig praksis: Indarbejd en daglig rutine med mindful meditation, helst på et roligt tidspunkt af dagen.
 • Sæt tid af til dig selv: Sørg for at meditere et sted, hvor du kan være uforstyrret og finde ro.
 • Brug af hovedtelefoner: For en mere fordybende oplevelse kan brugen af hovedtelefoner hjælpe med at blokere eksterne forstyrrelser.
 • Overvej at lytte til flere meditationer: Eksperimentér med forskellige typer af meditationer inden for forskellige emner for at finde dem, der passer bedst til dine behov. Med et medlemskab til MindEvolution får du adgang til et stort online-bibliotek, af særligt udviklede guidede meditationer der hjælper med alt fra eksamensangst, angst generelt, at finde ro i kroppen og mere til. Det er en kæmpe ressource som du kan have med dig overalt.
Åndedrætsøvelser
Mest populære

Få adgang til meditationerne

Kun 129 kr./md. - uden binding

Bliv medlem af MindEvolution og få adgang til 45+ meditationer, der hjælper dig med alt lige fra eksamensangst, mentalt fokus, øget koncentrationsevne, stress, søvn, angst, tankemylder, lavt selvværd, spændinger og meget mere.

Lyttende kvinde

Drømmer du om indre ro?

Få "Indre ro" for kun 99 kr.

Med MindEvolutions særligt udviklede meditation “Indre ro” guides du til en komplet indre ro.

Psykoterapeut og coach Inger Grejs Bjeverskov

Terapi og coaching

I min praksis, telefonisk eller online.

Mit navn er Inger og jeg kan hjælpe dig med din eksamensangst. Som psykoterapeut og stressterapeut med mere end 15 års erfaring har jeg hjulpet mange mennesker igennem vanskelige livssituationer, herunder angst. Jeg kan også hjælpe dig.

Hej, jeg hedder Inger

Jeg er psykoterapeut, stressterapeut og mindfulness underviser.

Jeg er optaget af mental sundhed og ønsker at gøre det nemt for dig, at få mental balance i din hverdag. I en verden, der konstant bombarderer os med information og distraktioner, er evnen til at fastholde mentalt fokus mere værdifuld end nogensinde før!

Mindfulness og meditation er effektive redskaber til at forbedre mentalt fokus og opnå indre ro, balance og nærvær. Derfor har jeg samlet alle mine guidede meditationer, åndedrætsøvelser, podcast, vejledninger og meget andet i en abonnementsløsning, som du kan lytte til hvor og hvornår det passer dig.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen!

Kærlig hilsen

Signatur

Genkender du nogle af de her problemer fra dit eget liv?

 • Eksamensangst
 • Uro i sindet
 • Lavt selvværd
 • Manglende fokus
 • Svært ved at overkomme dagligdagen
 • Spændinger i kroppen
 • Lavt energiniveau
 • Stress
 • Angst
 • Myldertanker
 • Søvnløshed
 • Uro i kroppen
 • Problemer med at falde i søvn
 • Mørkeræd

Så kan du være i en form for ubalance. Den gode nyhed er at det kan du gøre noget ved, inklusiv din eksamensangst. Mine meditationer er designet til, at hjælpe dig med netop dine problemer og dermed øges din livskvalitet.

Eksamensangst 1
Eksamensangst 2

Super professionelt lavet

Den mest behagelige og rolige stemme – super professionelt lavet. Kan kun anbefale MindEvolution på det varmeste.

Udtalelse

Rikke

Bruger af MindEvolution

Eksamensangst 1
Eksamensangst 2

Har hjulpet mig i en stresset tid

Sov godt har hjulpet mig i en stresset tid, jeg har lyttet hver aften, som en god nat historie og til sidst faldt jeg i søvn inden meditationen var færdig.

Udtalelse

Heidi

Bruger af MindEvolution

Eksamensangst 1
Eksamensangst 2

Mine børn er vilde med det

Jeg kan varmt anbefalede disse meditationer, mine børn er vilde med det flyvende tæppe, det hjælper dem med at falde til ro når de skal sove og dagen efter fortæller de hvor de er fløjet hen om aften på tæppet ❤

Udtalelse

Kamille

Bruger af MindEvolution

Skal vi tale sammen?

Du er velkommen til, at skrive en besked her eller kontakte mig på 28 11 30 55.